Disclaimer

Toegang tot en gebruik van deze site zijn onderworpen aan de volgende termen en voorwaarden, alsmede aan alle geldende wetten, waaronder de auteurswet en de wet inzake informaticacriminaliteit. U kunt deze site bezoeken als tijdverdrijf en voor uw persoonlijke informatie. Gelieve de inhoud ervan echter niet te verdelen, wijzigen, verzenden of herzien zonder de schriftelijke toestemming van Henkel Belgium N.V. Alle verwijzingen naar deze site door middel van een hyperlink of om het even welk ander middel, is toegelaten mits schriftelijke toelating van Henkel Belgium N.V.

Henkel Belgium N.V. biedt geen enkele waarborg en draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor de juistheid of volledigheid van de inhoud van deze site. Henkel Belgium N.V. mag verwijzen naar een andere site die interessant kan zijn voor de consument, door middel van een hyperlink of om het even welk ander middel. Deze link is echter louter informatief. Henkel Belgium N.V. draagt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van de site naar dewelke verwezen wordt, noch voor het gebruik dat ervan gemaakt wordt.

Henkel Belgium N.V. kan geenszins verantwoordelijk worden gesteld voor enige directe of indirecte, verbonden, voortvloeiende schade ten gevolge van de toegang tot of het gebruik van enige inhoud van deze site of van andere sites die gelinkt zijn met deze site.

Henkel Belgium N.V. waarborgt niet dat deze site alle verwachtingen van de consumenten zal beantwoorden, noch dat de dienst ononderbroken, opportuun, veilig of zonder fouten zal zijn.

Ieder vorm van informatie die u naar Henkel Belgium N.V. stuurt, mede deze website of anders, is niet vertrouwelijk en u hebt er geen eigendomsrecht op. Door het doorgeven of toezenden van iedere vorm van informatie aan Henkel Belgium N.V., gaat de zender akkoord met het feit dat Henkel Belgium N.V. de informatie kan gebruiken voor om het even welk doeleinde, waaronder promotionele doeleinden.

De logo's en merken die in deze site voorkomen zijn handelsmerken, eigendom of onder licentie van Henkel Belgium N.V., of ondernemingen van de Henkel KgaA groep, in de landen waar Henkel Belgium N.V. producten op de markt brengt met die handelsmerken. Gebruik of misbruik van die handelsmerken of enige andere inhoud van deze site, tenzij uitzonderlijk en uitdrukkelijk aangeduid, is strikt verboden.

 

© Copyright Henkel 2006 :: Disclaimer